Zarząd Stowarzyszenia

Prezes Stowarzyszenia Dzieje
Tomasz Łęcki

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia Dzieje
Marcin Buliński
Maria Łęcka
Agnieszka Ogrodnik
Justyna Radomska

Celem działania Stowarzyszenia jest inicjowanie szeroko pojętych działań kulturalnych,
przede wszystkim organizacja widowisk, tworzenie parku historycznego i promowanie regionu,
a także działania na rzecz ochrony środowiska, ekologii, ochrony dziedzictwa przyrodniczego
oraz zrównoważonego rozwoju.