Spotkania z historią w Parku Dzieje

Projekt "Spotkania z historią w Parku Dzieje" można zdefiniować jako rozbudowę dotychczasowej oferty kulturalnej Stowarzyszenia DZIEJE poprzez zorganizowanie wydarzenia kulturalnego odbywającego się w porze dziennej. W wyniku realizacji Projektu zagospodarowany zostanie teren tzw. "Starego Probostwa" w Murowanej Goślinie na potrzeby organizacji wydarzeń kulturalnych, których tematyką będzie historia i kultura Polski z okresu początków państwa polskiego.

Organizowane wydarzenia będą wyjątkową okazją, aby w niecodzienny sposób poznać historię, kulturę i obyczaje dawnej Polski. Odwiedzający będzie przenosić się w rzeczywistość z przeszłości. Będzie można m.in. obejrzeć inscenizację historyczną czy pokazy jeździeckie.

Odbiorcami Projektu będą rodziny z dziećmi, uczestnicy wyjazdów grupowych, wycieczek szkolnych i kolonii oraz obozów letnich, a także dorośli i osoby starsze. Przygotowane atrakcje umożliwią poznanie wielu wydarzeń związanych z historią Polski w sposób ciekawy, nieszablonowy i interakcyjny. Dobór atrakcji i możliwych aktywności uczestników zostanie uzupełniony odpowiednim doborem animatorów. Pozwoli to na przygotowanie kompleksowej i spójnej oferty wskazanej grupy odbiorców.

Głównym celem Projektu jest organizacja wydarzeń o charakterze kulturalnym na terenie Murowanej Gośliny wnoszących trwały wkład w zachowanie i utrwalanie dziedzictwa kulturowego regionu.

Cele szczegółowe:

  • poprawa dostępności do kultury w regionie,
  • zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu,
  • poprawa oferty kulturalno - turystycznej poprzez rozszerzanie zakresu usług o charakterze kulturalnym realizowanych w regionie,
  • poprawa stanu wiedzy mieszkańców regionu na temat historii, obyczajów i kultury dawnej Polski,
  • edukacja kulturalna i historyczna dzieci i młodzieży,
  • wzrost znaczenia kultury jako czynnika rozwoju społeczno - gospodarczego,
  • integracja mieszkańców regionu poprzez zaangażowanie dużej liczby osób w organizację wydarzeń na zasadzie wolontariatu,
  • aktywizacja lokalnej społeczności.

Wartość Projektu: 1 699 000,00 złotych
Wkład Funduszy Europejskich: 700 000,00 złotych

Planujemy, iż Park Dzieje w okresie realizacji Projektu odwiedzi 30 000 osób.