Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe na dostawę kostiumów szlacheckich dla potrzeb Parku Dzieje w Murowanej Goślinie

Zapytanie ofertowe - Dostawa kostiumów szlacheckich (PDF)
Załącznik nr 1 i nr 2 - Obraz źródłowy do punktu pkt. III pkt.3, 6 , 7 (PDF)
Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy (PDF)
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (PDF)
WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO (PDF)Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż infrastruktury mini zoo w Parku Dzieje w Murowanej Goślinie

Zapytanie ofertowe - Mini zoo (PDF)
Załącznik nr 1 - Przykładowy rys mini zoo (PDF)
Załącznik nr 2 - Miejsce dostawy mini zoo (PDF)
Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy mini zoo (PDF)
Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy mini zoo (PDF)
WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO (PDF)Zapytanie ofertowe na zakup, oznakowanie i dostawę odzieży identyfikacyjno-promocyjnej w związku z realizacją projektu "Spotkania z historią w Parku Dzieje"

Zapytanie ofertowe - Odzież identyfikacyjna (PDF)
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu odzież (PDF)
Załącznik nr 2 - Szczegółowa wycena przedmiotu zamówienia (PDF)
Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy (PDF)
Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy (PDF)
Załącznik nr 5 - Wzór umowy (PDF)
WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO (PDF)Zapytanie ofertowe na zakup, oznakowanie i dostawę odzieży identyfikacyjno-promocyjnej w związku z realizacją projektu "Spotkanie z historią w Parku Dzieje"

Zapytanie ofertowe - Odzież identyfikacyjna (PDF)
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu odzież (PDF)
Załącznik nr 2 - Szczegółowa wycena przedmiotu zamówienia (PDF)
Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy (PDF)
Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy (PDF)
Załącznik nr 5 - Wzór umowy (PDF)
Unieważnienie postępowania (PDF)Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie nocnej ochrony fizycznej terenu Parku ,,DZIEJE"

Zapytanie ofertowe - ochrona (PDF)
Załącznik nr 1 - Harmonogram ochrony nocnej (PDF)
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (PDF)
Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy (PDF)
Załącznik nr 4 - Wzór umowy (PDF)
WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO (PDF)Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji koordynatora ds. finansowo - księgowych dla projektu ,,Spotkanie z historią w Parku Dzieje"

Zapytanie ofertowe - Koordynator ds finansowo-księgowych (PDF)
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (PDF)
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy (PDF)
WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO (PDF)Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji koordynatora działań w Parku Dzieje

Zapytanie ofertowe - Koordynator działań w Parku Dzieje (PDF)
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (PDF)
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy (PDF)
WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO (PDF)Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji koordynatora realizacji projektu ,,Spotkanie z historią w Parku Dzieje"

Zapytanie ofertowe - Koordynator realizacji projektu (PDF)
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy(PDF)
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy (PDF)
WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO (PDF)Zakup i montaż pomieszczeń dla artystów w ilości 2 sztuk na działce 919/1 w Murowanej Goślinie

Zapytanie ofertowe - Pomieszczenia dla artystów (PDF)
Załącznik nr 1 - Przykładowy rys (PDF)
Załącznik nr 2 - Miejsce dostawy (PDF)
Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy (PDF)
Załącznik nr 4 - oświadczenie Wykonawcy (PDF)
Załącznik nr 5 - Wzór umowy (PDF)
WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO (PDF)Konserwacja zbiornika wodnego na działce nr 919/1 w Murowanej Goślinie

Zapytanie ofertowe - Konserwacja zbiornika (PDF)
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu (PDF)
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (PDF)
Załącznik nr 3 - Szczegółowa wycena zakresu zamówienia (PDF)
Załącznik nr 4 - oświadczenie Wykonawcy (PDF)
Załącznik nr 5 - Wzór umowy (PDF)
Mapy sytuacyjne (PDF)
Sprostowanie oczywistej omyłki (PDF)
WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO (PDF)